Az igénylés folyamata

1.      Pályázathoz szükséges dokumentumok elküldése

A pályázati dokumentációk összeállítása, majd a megadott emailcímre való elküldése.

2.      Eljárási díj befizetése

Az eljárási díj összege 80.000,– Ft (nyolcvanezer forint), amelyet két összegben kell befizetni. 40.000,– Ft-ot a pályázat benyújtásakor, majd újabb 40.000,– Ft-ot a pályázat elbírálása után.

3.      Elbírálás

A magyar EuroPsy Bizottság elbírálja a jelölt pályázatát és visszajelzést ad a döntéséről, a teljes pályázati anyag beérkezésétől számítva 13 héten belül.

4.      A z EuroPsy Tanúsítvány kiadása

Az EuroPsy Tanúsítvány odaítélése és elküldése a pályázónak, az EFPA és a MPT által adott regisztrációs számmal ellátva. A Pályázó regisztrálása az Európai Pszichológus Regiszterbe.

Amennyiben a magyar EuroPsy Bizottság a pályázatot elutasítja, a pályázó független szakértőkből álló Fellebbező Bizottsághoz fordulhat. Fellebbezésére 60 napon belül kap választ.