Követelmények

Az EFPA kidolgozott egy közös platformot és felállított egy minimum-követelményrendszert, amely a szakmai minősítés európai szintű elismerését szabályozza.

  1. MA vagy MSc szintű pszichológusi diploma (5 éves képzés vagy azzal egyenértékű 300 kredit).
  2. a.) Igazolás minimum 1500 óra (kb. egy év) időtartamú felügyelt szakmai gyakorlatról, vagy b.) szakpszichológusi diplomáról.
  1. Az etikai nyilatkozatban foglaltaknak való megfelelés. 

 

1. Pszichológusi diploma: Az EuroPsy Tanúsítvány kiállításának előfeltétele, hogy a Pályázó (az a személy, aki az EuroPsy tanúsítványt igényli) MA vagy MSc szintű pszichológusi diplomával rendelkezzék, amelyet nemzetileg akkreditált pszichológia szakos egyetemi képzés keretében szerzett. A képzés hossza legkevesebb öt teljes tanév (300 ECTS).

Magyarországon jelenleg nem működnek az EuroPsy által tanúsított szakmai gyakorlatvezetők, ezért a tanúsítvány kiállítása csak szakpszichológusok számára lehetséges.

2/A. Igazolás az 1500 óra időtartamú szakmai felügyelt gyakorlatról (szakpszichológusi címmel NEM rendelkező Pályázóknak):

A Pályázó igazolja, hogy egy évig (vagy azzal egyenértékű ideig, azaz legalább 1500 órában) szakmai tevékenységet és feladatokat végzett. Ebben az időintervallumban szakmai munkáját egy szakmai gyakorlatvezető is követte olyan mértékig, hogy az képes a Pályázó ez idő alatt kialakult szakmai kompetenciáit értékelni. Az igazolt, szakmai felügyelt gyakorlat egy éve nem lehet régebbi, mint a beadás dátumát megelőző 5 év.

Szakmai gyakorlatvezetőnek minősül az a szakpszichológus, akit a Magyar Pszichológiai Társaság annak minősít. A minősítés elnyerésének fő kritériuma:

-          szakpszichológusi diplomával rendelkező gyakorló szakember,

-          legalább 5 éve önállóan, gyakorló pszichológusként dolgozik valamely szakterületen,

-          tagja a Magyar Pszichológiai Társaságnak,

-     napi munkája mellett tud időt és energiát szakítani arra, hogy felelősségteljesen irányítsa a gyakornok munkáját.

A szakmai gyakorlatvezetői címre pályázni kell az EuroPsy Bizottságnál. A cím megszerzésének feltétele az EuroPsy szakmai gyakorlatvezetői akkreditált 20 órás (blending learning) képzésen való részvétel, amelyben megismerkednek a szakmai gyakorlatvezetés módszerével és az értékelendő kompetenciákkal. Majd ezt követően kapják meg a szakmai gyakorlatvezető címet, amely során nevét a Társaság honlapján regisztráljuk, mint EuroPsy szakmai gyakorlatvezető.

A szakmai gyakorlatvezetők maguk dönthetik el, hogy elvállalják-e vagy sem a Pályázó értékelését.

A szakmai gyakorlatvezetőnek egy formanyomtatvány segítségével kell értékelnie a pályázó kompetenciáit.

2/B. Igazolás szakpszichológusi diplomáról (szakpszichológusi címmel rendelkező Pályázóknak): Mivel a magyarországi szakpszichológus-képzési rendszernek része a legalább 1500 órás szakmai gyakorlat, a szakpszichológus címmel rendelkező Pályázóktól nem kérjük a szakmai gyakorlat külön igazolását, elegendő a szakpszichológusi diplomát beszkenelt, elektronikus formában elküldeni és a szakmai önéletrajzot mellékelni.

Az EFPA elkezdte kidolgozni a Specializált Európai Tanúsítvány megszerzésének folyamatát.

3. A Pályázónak írásban kell nyilatkoznia arról, hogy tudomásul veszi az EFPA és a MPT Szakmai Etikai Kódexében foglaltakat.